Viervlek

Gewone Oeverlibel

Nu de vogels zich stil houden, wordt het weer tijd voor de Libellen en Juffers. Bij de Oosterbeekse Torenvalk-spot vandaag dus - behalve wat valkjes - ook deze twee libellen. De bovenste een Viervlek-mannetje en de onderste een jong mannetje Gewone Oeverlibel. Die was echter zo rap weer verdwenen dat ik hem niet vrijstaand heb kunnen kieken. Maar zo is hij ook mooi, toch?