wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver 201 Muskuseend
2 Alk 202 Nachtegaal
3 Alpengierzwaluw 203 Nachtzwaluw
4 Amerikaanse Smient 204 Nonnetje
5 Amerikaanse Wintertaling 205 Noord-Hollandse Krombekeend
6 Appelvink 206 Noordse Kwikstaart
7 Baardman 207 Noordse Pijlstormvogel
8 Bahamapijlstaart 208 Noordse Stern
9 Bairds Strandloper 209 Noordse Stormvogel
10 Beflijster 210 Notenkraker
11 Bergeend 211 Nijlgans
12 Bergfluiter 212 Oehoe
13 Bijeneter 213 Oeverloper
14 Bladkoning 214 Oeverpieper
15 Blauwborst 215 Oeverzwaluw
16 Blauwe Kiekendief 216 Ooievaar
17 Blauwe Reiger 217 Oosterse Tortel
18 Blauwstaart 218 Orpheusspotvogel
19 Blonde Ruiter 219 Ortolaan
20 Boerenzwaluw 220 Paapje
21 Bokje* 221 Paarse Strandloper
22 Bontbekplevier 222 Pallas' Boszanger
23 Bonte Kraai 223 Papagaaiduiker
24 Bonte Strandloper 224 Parelduiker
25 Bonte Vliegenvanger 225 Parkeend
26 Boomklever 226 Parkgans
27 Boomkruiper 227 Patrijs
28 Boomleeuwerik 228 Peposaka-eend
29 Boompieper 229 Pestvogel
30 Boomvalk 230 Pimpelmees
31 Bosgors 231 Poelruiter
32 Bosrietzanger 232 Poelsnip
33 Bosruiter 233 Pontische Meeuw
34 Bosuil contactroep 234 Porseleinhoen
35 Braamsluiper 235 Provençaalse Grasmus
36 Brandgans 236 Purperreiger
37 Breedbekstrandloper 237 Putter
38 Brilduiker 238 Pijlstaart
39 Bruine Boszanger 239 Raaf
40 Bruine Kiekendief 240 Ralreiger
41 Buffelkopeend 241 Ransuil bedelroep
42 Buidelmees 242 Regenwulp
43 Buizerd 243 Reuzenstern
44 Caribische Flamingo 244 Rietgors
45 Casarca 245 Rietzanger
46 Cetti's Zanger
246 Ringmus
47 Chileense Flamingo 247 Ringsnaveleend
48 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 248 Rode patrijs
49 Citroenkwikstaart 249 Rode Wouw
50 Daurische Klauwier 250 Roek
51 Dodaars 251 Roerdomp
52 Dougalls Stern 252 Roodborst
53 Draaihals 253 Roodborsttapuit
54 Drieteenmeeuw 254 Roodhalsfuut
55 Drieteenstrandloper 255 Roodhalsgans
56 Duinpieper 256 Roodkeelduiker
57 Dwergarend 257 Roodkeelpieper
58 Dwerggans 258 Roodkopklauwier
59 Dwerggors 259 Roodmus
60 Dwergmeeuw 260 Roodpootvalk
61 Dwergstern 261 Roodstuitzwaluw
62 Eider 262 Ross' Gans
63 Ekster 263 Ross' Meeuw 
64 Europese Kanarie 264 Rosse Franjepoot
65 Fazant 265 Rosse Grutto
66 Fitis 266 Rosse Stekelstaart
67 Flamingo 267 Rosse Waaierstaart
68 Fluiter 268 Rotgans
69 Frater 269 Rouwkwikstaart
70 Fuut 270 Roze Pelikaan
71 Gaai 271 Roze Spreeuw
72 Geelgors 272 Ruigpootbuizerd
73 Geelpootmeeuw 273 Ruigpootuil
74 Gekraagde Roodstaart 274 Scharrelaar
75 Gele Kwikstaart 275 Scholekster
76 Geoorde Fuut 276 Siberische Strandloper
77 Gestreepte Strandloper 277 Siberische Taling
78 Gierzwaluw 278 Sijs
79 Glanskop 279 Slangenarend
80 Goudhaan 280 Slechtvalk
81 Goudplevier 281 Slobeend
82 Goudvink 282 Smelleken
83 Grasmus 283 Smient
84 Graspieper 284 Sneeuwgans
85 Graszanger 285 Sneeuwgors
86 Grauwe Franjepoot 286 Snor
87 Grauwe Gans 287 Spaanse Mus
88 Grauwe Gors 288 Sperwer
89 Grauwe Kiekendief 289 Sperwergrasmus
90 Grauwe Klauwier 290 Sperweruil
91 Grauwe Pijlstormvogel * 291 Spotvogel
92 Grauwe Vliegenvanger 292 Spreeuw
93 Griel 293 Sprinkhaanzanger
94 Grijskopspecht 294 Staartmees
95 Grijze Wouw 295 Stadsduif
96 Groene Reiger 296 Steenarend
97 Groene Specht 297 Steenloper
98 Groenling 298 Steenuil
99 Groenpootruiter 299 Steltkluut
100 Grote Barmsijs 300 Steppekiekendief
101 Grote Bonte Specht 301 Steppeklapekster
102 Grote Burgemeester 302 Stormmeeuw
103 Grote Canadese Gans 303 Stormvogeltje *
104 Grote Gele Kwikstaart 304 Strandleeuwerik
105 Grote Jager 305 Struikrietzanger
106 Grote Karekiet  306 Tafeleend
107 Grote Kruisbek 307 Taigaboomkruiper
108 Grote Lijster 308 Tapuit
109 Grote Mantelmeeuw 309 Temmincks Strandloper
110 Grote Pieper 310 Tjiftjaf
111 Grote Stern 311 Toendrarietgans
112 Grote Trap 312 Topper
113 Grote Zaagbek 313 Torenvalk (nog aanvullen)
114 Grote Zee-eend 314 Tuinfluiter
115 Grote Zilverreiger 315 Tureluur
116 Grutto 316 Turkse Tortel
117 Halsbandparkiet 317 Vaal Stormvogeltje
118 Havik 318 Vale Gier
119 Heggenmus 319 Vale Pijlstormvogel
120 Heilige Ibis 320 Veldleeuwerik
121 Holenduif 321 Velduil
122 Hop 322 Vink
123 Houtduif 323 Visarend
124 Houtsnip 324 Visdief
125 Huiskraai 325 Vorkstaartmeeuw *
126 Huismus 326 Vuurgoudhaan
127 Huiszwaluw 327 Waterhoen
128 Humes Bladkoning contactroep 328 Waterpieper >> mijn 300-ste <<
129 Iberische Tjiftjaf 329 Waterral
130 Indische Gans 330 Waterrietzanger
131 Izabeltortel 331 Watersnip
132 Jan-van-Gent 332 Waterspreeuw
133 Jufferkraanvogel 333 Wespendief
134 Kanoet 334 Wielewaal
135 Kauw 335 Wilde Eend
136 Keep 336 Wilde Zwaan
137 Kemphaan 337 Winterkoning
138 Kerkuil 338 Wintertaling
139 Kievit 339 Witbuikrotgans
140 Klapekster 340 Witgat
141 Klein Waterhoen 341 Witkeelkwikstaart
142 Kleine Alk 342 Witkopgors
143 Kleine Barmsijs 343 Witkruintapuit
144 Kleine Bonte Specht 344 Witoogeend
145 Kleine Burgemeester 345 Witte Kwikstaart
146 Kleine Geelpootruiter 346 Witvleugelstern
147 Kleine Jager 347 Witwangstern
148 Kleine Karekiet 348 Woestijntapuit
149 Kleine Klapekster 349 Woudaap
150 Kleine Mantelmeeuw 350 Wulp
151 Kleine Plevier 351 IJsduiker
152 Kleine Rietgans 352 IJseend
153 Kleine Strandloper 353 IJsgors
154 Kleine Topper 354  IJsvogel
155 Kleine Torenvalk 355 Zanglijster
156 Kleine Trap 356 Zeearend
157 Kleine Vliegenvanger 357 Zeekoet
158 Kleine Zilverreiger 358 Zilvermeeuw
159 Kleine Zwaan 359  Zilverplevier
160 Kleinst Waterhoen 360 Zomertaling
161 Kleinste Jager 361 Zomertortel *
162 Kluut 362 Zwarte Ibis
163 Kneu 363 Zwarte Kraai
164 Knobbelzwaan 364 Zwarte Ooievaar
165 Koekoek bedelroep 365 Zwarte Roodstaart
166 Koereiger 366 Zwarte Rotgans
167 Kokardezaagbek 367 Zwarte Ruiter
168 Kokmeeuw 368 Zwarte Specht
169 Kolgans 369 Zwarte Stern
170 Koningseider 370 Zwarte Wouw
171 Koolmees 371 Zwarte Zee-eend
172 Koperwiek 372 Zwarte Zeekoet
173 Korhoen 373 Zwarte Zwaan
174 Kortteenleeuwerik 374 Zwartkop
175 Kraanvogel 375 Zwartkopmeeuw
176 Krakeend    
177 Kramsvogel    
178 Krekelzanger    
179 Krombekstrandloper    
180 Krooneend    
181 Kruisbek    
182 Kuifaalscholver    
183 Kuifduiker    
184 Kuifeend    
185 Kuifkoekoek *    
186 Kuifleeuwerik    
187 Kuifmees    
188 Kwak    
189 Kwartel    
190 Kwartelkoning    
191 Lachstern    
192 Lepelaar    
193 Mandarijneend    
194 Matkop    
195 Meerkoet    
196 Merel    
197 Middelste Bonte Specht    
198 Middelste Jager    
199 Middelste Zaagbek    
200 Morinelplevier    

totaal 322 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)