wit = gewenste soort oranje = gefotografeerd (aanklikbaar)
* = wel gezien, doch nog niet gefotografeerd = eigen geluidsopname (aanklikbaar)
= eigen YouTube-filmpje (aanklikbaar) = vogelweetje (aanklikbaar)

 

1 Aalscholver 201 Middelste Jager
2 Alk 202 Middelste Zaagbek
3 Alpenheggenmus 203 Morinelplevier
4 Amerikaanse Smient 204 Muskuseend
5 Amerikaanse Wintertaling 205 Nachtegaal
6 Appelvink 206 Nachtzwaluw
7 Baardman 207 Nonnetje
8 Bahamapijlstaart 208 Noord-Hollandse Krombekeend
9 Bairds Strandloper 209 Noordse Kwikstaart
10 Beflijster 210 Noordse Pijlstormvogel
11 Bergeend 211 Noordse Stern
12 Bergfluiter 212 Noordse Stormvogel
13 Bijeneter 213 Notenkraker
14 Bladkoning 214 Nijlgans
15 Blauwborst 215 Oehoe
16 Blauwe Kiekendief 216 Oeverloper
17 Blauwe Reiger 217 Oeverpieper
18 Blauwstaart 218 Oeverzwaluw
19 Blonde Ruiter 219 Ooievaar
20 Boerenzwaluw 220 Oosterse Tortel
21 Bokje* 221 Orpheusspotvogel
22 Bontbekplevier 222 Ortolaan
23 Bonte Kraai 223 Paapje
24 Bonte Strandloper 224 Paarse Strandloper
25 Bonte Vliegenvanger 225 Pallas' Boszanger
26 Boomklever 226 Papagaaiduiker
27 Boomkruiper 227 Parelduiker
28 Boomleeuwerik 228 Parkeend
29 Boompieper 229 Parkgans
30 Boomvalk 230 Patrijs
31 Bosgors 231 Peposaka-eend
32 Bosrietzanger 232 Pestvogel
33 Bosruiter 233 Pimpelmees
34 Bosuil contactroep 234 Poelruiter
35 Braamsluiper 235 Poelsnip
36 Brandgans 236 Pontische Meeuw
37 Breedbekstrandloper 237 Porseleinhoen
38 Brilduiker 238 Provençaalse Grasmus
39 Bronskopeend 239 Purperkoet
40 Bruine Boszanger 240 Purperreiger
41 Bruine Kiekendief 241 Putter
42 Buffelkopeend 242 Pijlstaart
43 Buidelmees 243 Raaf
44 Buizerd 244 Ralreiger
45 Caribische Flamingo 245 Ransuil bedelroep
46 Casarca 246 Regenwulp
47 Cetti's Zanger
247 Reuzenstern
48 Chileense Flamingo 248 Rietgors
49 Chinese Knobbelgans (Zwaangans) 249 Rietzanger
50 Citroenkwikstaart 250 Ringmus
51 Daurische Klauwier 251 Ringsnaveleend
52 Dodaars 252 Rode patrijs
53 Dougalls Stern 253 Rode Wouw
54 Draaihals 254 Roek
55 Drieteenmeeuw 255 Roerdomp
56 Drieteenstrandloper 256 Roodborst
57 Duinpieper 257 Roodborsttapuit
58 Dwergarend 258 Roodhalsfuut
59 Dwerggans 259 Roodhalsgans
60 Dwerggors 260 Roodkeelduiker
61 Dwergmeeuw 261 Roodkeelpieper
62 Dwergstern 262 Roodkopklauwier
63 Eider 263 Roodmus
64 Ekster 264 Roodpootvalk
65 Europese Kanarie 265 Roodstuitzwaluw
66 Fazant 266 Ross' Gans
67 Fitis 267 Ross' Meeuw
68 Flamingo 268 Rosse Franjepoot
69 Fluiter 269 Rosse Grutto
70 Frater 270 Rosse Stekelstaart
71 Fuut 271 Rosse Waaierstaart
72 Gaai 272 Rotgans
73 Geelgors 273 Rouwkwikstaart
74 Geelpootmeeuw 274 Roze Pelikaan
75 Geelsnavelduiker 275 Roze Spreeuw
76 Gekraagde Roodstaart 276 Ruigpootbuizerd
77 Gele Kwikstaart 277 Ruigpootuil
78 Geoorde Fuut 278 Scharrelaar
79 Gestreepte Strandloper 279 Scholekster
80 Gierzwaluw 280 Siberische Strandloper
81 Glanskop 281 Siberische Taling
82 Goudhaan 282 Sijs
83 Goudplevier 283 Slangenarend
84 Goudvink 284 Slechtvalk
85 Grasmus 285 Slobeend
86 Graspieper 286 Smelleken
87 Graszanger 287 Smient
88 Grauwe Franjepoot 288 Sneeuwgans
89 Grauwe Gans 289 Sneeuwgors
90 Grauwe Gors 290 Snor
91 Grauwe Kiekendief 291 Spaanse Mus
92 Grauwe Klauwier 292 Sperwer
93 Grauwe Pijlstormvogel * 293 Sperwergrasmus
94 Grauwe Vliegenvanger 294 Sperweruil
95 Griel 295 Spotvogel
96 Grijskopspecht 296 Spreeuw
97 Grijze Wouw 297 Sprinkhaanzanger
98 Groene Reiger 298 Staartmees
99 Groene Specht 299 Stadsduif
100 Groenling 300 Steenarend
101 Groenpootruiter 301 Steenloper
102 Grote Barmsijs 302 Steenuil
103 Grote Bonte Specht 303 Steltkluut
104 Grote Burgemeester 304 Steppekiekendief
105 Grote Canadese Gans 305 Steppeklapekster
106 Grote Gele Kwikstaart 306 Stormmeeuw
107 Grote Grijze Snip 307 Stormvogeltje *
108 Grote Jager 308 Strandleeuwerik
109 Grote Karekiet 309 Struikrietzanger
110 Grote Kruisbek 310 Tafeleend
111 Grote Lijster 311 Taigaboomkruiper
112 Grote Mantelmeeuw 312 Tapuit
113 Grote Pieper 313 Temmincks Strandloper
114 Grote Stern 314 Tjiftjaf
115 Grote Trap 315 Toendrarietgans
116 Grote Zaagbek 316 Topper
117 Grote Zee-eend 317 Torenvalk (nog aanvullen)
118 Grote Zilverreiger 318 Tuinfluiter
119 Grutto 319 Tureluur
120 Halsbandparkiet 320 Turkse Tortel
121 Havik  321 Vaal Stormvogeltje
122 Heggenmus 322 Vale Gier
123 Heilige Ibis 323 Vale Pijlstormvogel
124 Holenduif 324 Veldleeuwerik
125 Hop 325 Velduil
126 Houtduif 326 Vink
127 Houtsnip 327 Visarend
128 Huiskraai 328 Visdief
129 Huismus 329 Vorkstaartmeeuw *
130 Huiszwaluw 330 Vuurgoudhaan
131 Humes Bladkoning contactroep 331 Waterhoen
132 Iberische Tjiftjaf 332 Waterpieper >> mijn 300-ste <<
133 Indische Gans 333 Waterral
134 Izabeltortel 334 Waterrietzanger
135 Jan-van-Gent 335 Watersnip
136 Jufferkraanvogel 336 Waterspreeuw
137 Kanoet 337 Wespendief
138 Kauw 338 Wielewaal
139 Keep 339 Wilde Eend
140 Kemphaan 340 Wilde Zwaan
141 Kerkuil 341 Winterkoning
142 Kievit 342 Wintertaling
143 Klapekster 343 Witbuikrotgans
144 Klein Waterhoen 344 Witgat
145 Kleine Alk 345 Witkeelkwikstaart
146 Kleine Barmsijs 346 Witkopgors
147 Kleine Bonte Specht 347 Witkruintapuit
148 Kleine Burgemeester 348 Witoogeend
149 Kleine Geelpootruiter 349 Witte Kwikstaart
150 Kleine Jager 350 Witvleugelstern
151 Kleine Karekiet 351 Witwangstern
152 Kleine Klapekster 352 Woestijntapuit
153 Kleine Mantelmeeuw 353 Woudaap
154 Kleine Plevier 354 Wulp
155 Kleine Rietgans 355 IJsduiker
156 Kleine Strandloper 356 IJseend
157 Kleine Topper 357 IJsgors
158 Kleine Torenvalk 358 IJsvogel
159 Kleine Trap 359 Zanglijster
160 Kleine Vliegenvanger 360 Zeearend
161 Kleine Zilverreiger 361 Zeekoet
162 Kleine Zwaan 362 Zilvermeeuw
163 Kleinst Waterhoen 363 Zilverplevier
164 Kleinste Jager 364 Zomertaling
165 Kluut 365 Zomertortel *
166 Kneu 366 Zwarte Ibis
167 Knobbelzwaan 367 Zwarte Kraai
168 Koekoek bedelroep 368 Zwarte Ooievaar
169 Koereiger 369 Zwarte Roodstaart
170 Kokardezaagbek 370 Zwarte Rotgans
171 Kokmeeuw 371 Zwarte Ruiter
172 Kolgans 372 Zwarte Specht
173 Koningseider 373 Zwarte Stern
174 Koolmees 374 Zwarte Wouw
175 Koperwiek 375 Zwarte Zee-eend
176 Korhoen 376 Zwarte Zeekoet
177 Kortteenleeuwerik 377 Zwarte Zwaan
178 Kraanvogel 378  Zwartkop
179 Krakeend 379 Zwartkopmeeuw
180 Kramsvogel    
181 Krekelzanger    
182 Krombekstrandloper    
183 Krooneend    
184 Kruisbek    
185 Kuifaalscholver    
186 Kuifduiker    
187 Kuifeend    
188 Kuifkoekoek *    
189 Kuifleeuwerik    
190 Kuifmees    
191 Kwak    
192 Kwartel    
193 Kwartelkoning    
194 Lachstern    
195 Lepelaar    
196 Mandarijneend    
197 Matkop    
198 Meerkoet    
199 Merel    
200 Middelste Bonte Specht    

totaal 331 soorten gefotografeerd

(Zie ook mijn Clingendaellijst.)