Het paartje Zwarte Roodstaart uit de zwaaikom broedt al zeker twee jaar ín het krakersbolwerk De Vloek. Dat hoorden Arno en ik vanmiddag van 'Piet Pieraat', een van de bewoonsters. Dat, en het feit dat er ook Huismussen broeden, zou best eens een 'showstopper' kunnen worden voor de sloopplannen van het complex. Beide soorten worden namelijk via de Flora- en Faunawet elk op hun eigen wijze beschermd. Ik ben benieuwd! Morgen staat namelijk de toekomst van De Vloek op de agenda van de Gemeenteraad. Kijken of de beschermde status van deze vogels daarbij ter sprake komt. Anders ligt er weer een leuke uitdaging klaar voor de Partij voor de Dieren en voor de Haagse Vogelbescherming.

De Zwarte Roodstaarten zelf kregen wij ook nog te zien, maar wij waren te ongedurig om ze netjes op de foto te krijgen. Dat lukte wél aardig bij een Roodborst met een prachtig vers verenkleed en bij een Oeverpieper. Dan die maar bij dit verhaaltje in plaats van een Zwarte Roodstaart. Tenminste nog wat.