Dit jaar kwam bij mij het katten-probleem pas écht goed binnen. Het zat zo:

  1. Op 5 juni 2022 werd ik geconfronteerd met 'poezenalarm' in onze parkeergarage. De daar broedende Zwarte Roodstaarten hadden het aan de stok met een grote rooie kat.
  2. Het waren de Boomvalken in Mariahoeve die mij echter nadrukkelijker met de neus op de kattenfeiten drukten. Toen ik daar ging kijken of ze al aan het broeden waren, was ook daar 'poezenalarm'. Er bleek een kattenliefhebber de plaatselijke zwerfkatten aan het voeren te zijn. Uitgerekend onder de nestboom. Een Nijlgans die daar met jongen liep schoot onmiddellijk in de stress en de Groenling begon ook te alarmeren. De voerman gaf echter aan dat deze poezen geen vogels vingen en droop af. Vlak daarna zag ik echter dat de man niet goed was geïnformeerd. Een van "zijn" katten werd aangevallen door een Ekster, omdat hij een Heggenmus te grazen had genomen. Hoezo 'katten doen geen vogel kwaad?'
  3. Bij de tweede broed van de Zwarte Roodstaarten in onze parkeergarage deed ik kort daarna mijn derde ervaring met katten op. Vanaf het moment dat hun eerste jong het nest had verlaten, hoorde ik de oudervogels steeds vaker alarmeren. Eerst dacht ik dat het om de meeuwen of de Eksters ging. Maar ook als die niet te zien waren, hield het alarm aan. Ik dus op onderzoek uit. En wat bleek? Zij werden geteisterd door wel vier katten. Twee uit ons complex en twee van de buren. Er was er dus bijna altijd wel eentje op strooptocht. Om gek van te worden als je ouder én vogel bent!
    Ik vroeg de katteneigenaar uit onze flat tevergeefs om zijn katten binnen te houden. 'Zijn katten deden de vogels niets. Ze waren zelfs bang voor de vogels en niet andersom.'

    Even later zag ik wat hij bedoelde. Toen een van zijn beesten weer naar een jong toe sloop, kwamen de twee oudervogels hem verjagen. Eentje ging voor hem op de grond net zitten te doen alsof hij gewond was en toen de kat daar intrapte en in beweging kwam, vloog het diertje wat spastisch voor hem uit en viel de andere hem van achteren aan om de vaart erin te houden. Het werkte, want de kat koos het hazenpad.
    Een en ander kostte de oudervogels, behalve de nodige stress, per dag ook enkele uren die ze dus niet aan de opvoeding konden besteden. En het verjagen lukte niet altijd. Tenminste één jong werd door de kat van de andere flat gepakt.....Hoezo 'Mijn poezen doen geen vlieg kwaad?'

Getriggerd door deze voorvallen, dook ik wat dieper in de materie en schreef er een open brief met een 'aanzet tot actie' over, getiteld 'Stop toenemend kattenkwaad'. Klik maar op die titel als je die wilt lezen.