Torenvalk (juv)

Vanmorgen bij het appel waren er vier jonge Torenvalken aanwezig. En om het een beetje overzichtelijk te houden, gingen zij even op een rijtje in het hek zitten.

Maar om mij een beetje te zieken, liet geen van hen zijn ringcode zien. Onduidelijk dus wie wie was.

 

Torenvalk (juv)

Torenvalk (juv)

Later op de ochtend zag ik er maximaal vier tegelijk. Maar omdat ik eerder geen ringnummers had kunnen zien, werd het mij ook niet duidelijk of de twee waarvan ik uiteindelijk wél een ring kon kieken nou tot die uit het hek behoorden of tot de 'onwettig afwezigen'. Een van die twee was trouwens de [LT0] die eergisteren nog spoorloos was. En de foto laat nog steeds niet duidelijk zien of dat nu een mannetje of vrouwtje is. Het jong heeft wél smalle dwarsstrepen op zijn bovenstaartdekveren, maar nog niet zoveel overtuigend grijs als de tweede die ik vanmorgen kiekte, het jonge mannetje [LS9].

 

Torenvalk (ad ♂︎)

En toen het mannetje plots vanaf zijn uitkijk-struik het inmiddels bekende roofvogel-alarm liet horen en het luchtruim koos, dacht ik even aan een oefening.

Slecht- & Torenvalk

Slechtvalk

Maar het was menens. Hij had een Slechtvalk gespot! En toch mooi dat die laatste op de wieken ging en vertrok. Respect voor de energie die de Torenvalkouders steken in de opvoeding van de zes. Die moeten bek-af zijn!

Torenvalk

[LS6] present! 

Torenvalk

[LS8] present!

Torenvalk

[LS9] present! 

Tijdens het ochtend-appel meldden zich slechts drie van de zes jonge Duindorpse Torenvalken bij Marius 'present' (zie ook de tabel). De overige drie waren zonder bericht van verhindering 'onwettig afwezig'.

En toen pa met een Zandhagedis arriveerde, kwam er zelfs niet één op zijn "aan tafel" af. Hij moest die bij het jonge vrouwtje [LS8] bijna door de strot duwen.

De beide ouders gaven trouwens vrijwel de hele tijd om beurten boven de voormalige vuilstort een roofvogelalarm. Kennelijk zat daar dus iets, maar wat, ontging ons. Ook nadere inspectie ter plaatse leverde niets op, behalve dan dat het nadien rustig werd. Misschien had ik - zonder dat ik het door had - daar toch "iets" verjaagd.

Hopelijk verschijnen de ontbrekende drie volgende keer wél op tijd op de appel-plaats op de filmbunker en was het verontrustende gealarmeer slechts een voorzorgsmaatregel....

Kleurring Vleugel Gewicht Sexe* Bijzonderheid
LS6 126 226 V Derde of vierde die uitvloog (3 of 4 juli 2023)
LS7 120 217 V Derde of vierde die uitvloog (3 of 4 juli 2023)
LS8 110 220 V Vijfde of zesde die uitvloog (6 juli 2023)
LS9 112 184 M Tweede die uitvloog (2 of 3 juli 2023)
LT0 88 160 M? Vijfde of zesde die uitvloog (6 juli 2023)
Zeer vermoedelijk een man (smalle strepen, vaag al wat grijs te zien*)
LT1 124 249 V Eerste die uitvloog (2 juli 2023)
*) Op basis van bovenstaartdekveren

Torenvalk

Bij mijn vorige bezoek aan de Torenvalknestkast in De Lier had ik vier jongen gezien. En Kees kiekte er gisteravond ook vier. Vandaag trof ik er echter nog maar drie. Nou zijn daar drie mogelijkheden voor:

  1. Eentje vliegt er inmiddels. (Ze zijn er immers groot genoeg voor.)
  2. Het houdt zich gedeinsd.
  3. Het doet het niet meer door de hitte.....

Wie weet komen we er ooit nog eens achter....

 

Untitled

De twee van 's-Gravenzande zijn nog niet zover dat ze kunnen uitvliegen. Bij hen zit er nog een hoop dons tussen de veren.

En het was mij te warm om langer op een betere foto te wachten. Moe zat namelijk ver weg een beetje voor zich uit te puffen, dus veel activiteit was er op korte termijn niet te verwachten. Dan niet.....

Torenvalk

Toen ik aan kwam, stond het Duindorpse Torenvalkvrouwtje wat zielig op de lege kast voor zich uit te hijgen. Duidelijk een gevalletje 'empty nest syndroom'.

Even later had ze kennelijk zo'n honger dat ze luid bedelroepend op zoek ging naar het mannetje. Die kwam pas na een stief kwartiertje opdagen met een muis. Luid vloekend nam moe die in ontvangst en ging hem in haar favoriete struik zitten verorberen. De vijf in beeld zijnde jongen waren het daar duidelijk niet mee eens en lieten dat weten ook. Dat leverde in de tijd dat ik er was niets op. Pa was kennelijk weer met tropenverlof.

 

Torenvalk

Mijn doel was eigenlijk om bij de twee laatvliegers de sexe vast te stellen. Bij de [LT0] was het twijfelachtig. Wel de smalle strepen op de staartveren, maar niet het overtuigende grijs van broertje [LS9]. Die moet nog een paar dagen uitkleuren.... (Zie ook de andere foto's onder de button.)
De [LS8] kreeg ik niet herkenbaar in beeld. Of het is de ene die helemaal afwezig was, of ik kon zijn/haar ring niet aflezen. Geduld dus.

 

Torenvalk

En hier een jonge onderzoeker die zich afvroeg hoe een mannetje er dan uitziet...... 

Torenvalk (Juv)

[LT0]

Torenvalk (Juv)

[LS8]

Torenvalk (Juv)

Het viel Marius op dat de voorste [LT9] behoorlijk wat grijs in de staart heeft en de andere drie niet. Het blijkt de enige man van die vier*.

Er stonden vanmorgen nog maar twee jonge Torenvalken in de Duindorpse kast, de LS8 en de LT0. Drie bevonden zich op het dak van de filmbunker. De zesde zat waarschijnlijk nog ergens in de struiken. En het vrouwtje zag ik - mét muisje - landen op de schoorsteen. Maar toen ging het mis!

Er werden binnen de hekken twee machines gestart, een draadmaaier en een bladblazer. Moe schrok zich dood en vloog - met muis en al - luid alarmerend weg. Vanaf toen heb ik een uur besteed aan een poging om de machines een paar weken te laten zwijgen. De beide medewerkers waren gelukkig direct bereid om hun maai- en blaaswerk te staken, totdat ik met hun opdrachtgever bij het Nederlands Instituut voor Beeld & Geluid (het RVD-filmarchief) tot overeenstemming was gekomen. Voordat ik die echter te pakken had, duurde wel even. En vervolgens nam die niet voetstoots van mij aan dat hun activiteit strijdig was met de natuurwet en dus gestaakt moest worden, want wie was ik dan wel.... Hij was daartoe alleen bereid als hij dat van een officiële instantie bevestigd zou krijgen. Ik vond Boudewijn bereid daartoe wat heen en weer te bellen. Maar ook bij hem zat het niet mee; niemand thuis, niet bij de Gemeente en niet bij zijn collega's van de Haagse Vogelbescherming. Na nog wat heen en weer bellen was de Beeld & Geluid-man tot slot bereid het woord van Boudewijn te geloven en kregen de herriemakers toestemming hun werkzaamheden uit te stellen tot begin september. Eind goed, al goed, met dank aan de betrokkenen voor de medewerking, ook namens de valken.

En als dank kwam de zesde uit de struiken tevoorschijn en ging netjes bij de andere drie zitten voor de foto. Bovendien toonden de nestlingen mij - vlak voordat ik het voor gezien hield - nog even hun kleurringen. Bedankt!

 

Kleurring Vleugel Gewicht Sexe* Bijzonderheid
LS6 126 226 V Derde of vierde die uitvloog (3 of 4 juli 2023)
LS7 120 217 V Derde of vierde die uitvloog (3 of 4 juli 2023)
LS8 110 220 ? Nog in de kast
LS9 112 184 M Tweede die uitvloog (2 of 3 juli 2023)
LT0 88 160 ? Nog in de kast
LT1 124 249 V Eerste die uitvloog (2 juli 2023)
*) Op basis van bovenstaartdekveren

Sperwer (Juv)

Hoewel ze nog wel hun eten op het nest geserveerd krijgen, zijn de zes Wassenaarse Sperwers "takkeling".

Sperwer (Juv)

Ze hingen vanochtend wat rond in de nestboom en directe omgeving.

Sperwer (Juv)

En vliegen? Nauwelijks.

Sperwer (Juv)

Dutten wél!