Havik

Op mijn fietstochtje naar de Bloedberg kwam ik deze juveniele Havik tegen. Hij bleef even netjes poseren.

En de twee volgende patiënten mankeerden beide iets aan de rechter vleugel.

 

Zwarte Zee-eend ♂︎

Zwarte Zee-eend ♂︎

De Zwarte Zee-eend was gewoon nog in de rui. Niets ernstigs dus.

 

Drieteenmeeuw (juv)

Maar bij deze jonge Drieteenmeeuw zag het er ernstiger uit. Hij zat er constant mee te trekken en in ruste, hing hij zwaar langzij. Doch ondanks die handicap, vloog hij prima. Wie weet trekt het nog bij....

14 augustus 2023, Mariahoeve - De ene jonge Boomvalk uit Mariahoeve heeft hier net zijn eerste vlucht gemaakt en verbaast zich over de wereld buiten het nest.

Klik op de kaart voor een vergroting.

Al sinds 2008 volg ik vanuit mijn boot de mij bekende Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.

Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Maar met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Op basis daarvan heb ik ook dit jaar weer een redelijk beeld kunnen krijgen van het broedresultaat. Kijk maar:

 

Resultaat 2023

Het werden dit jaar uiteindelijk achttien (potentiële) broedlocaties. Mijn dagboek-aantekeningen daarover zijn terug te vinden in onderstaande tabel.

Van die achttien zijn er:

 • drie waarschijnlijk nooit bezet geweest
 • vijf waarschijnlijk mislukt c.q. voortijdig afgebroken (wél nestindicerend gedrag, doch geen vliegende jongen waargenomen)
 • tien bewezen succesvol geweest (in totaal minstens eenendertig jongen!)

 

Tabel: Waarnemingen 2023 (klik op de oranje links voor het bijbehorende dagbericht + foto's)

 1. Hellegatspolder/Prinsenland  
Het 'Prinsenland' is een eilandje dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren.
04-04-2023 12:30 Aanvankelijk opgestoten en vervolgens M+V baltsvliegend boven locatie, inclusief aanbieden voer.
14:45 M+V baltsvliegend boven locatie
05-04-2023 12:15 M+V baltsvliegend boven locatie
13-04-2023 11:40 M boven locatie
14-04-2023 09:45 M+V baltsvliegend boven locatie
21-04-2023 09:55 M+V baltsvliegend boven locatie, verstoord door een Buizerd
14:45 M+V aanvliegend en landend
27-04-2023 10:20 M met prooi heeft het in de lucht aan de stok met een Buizerd/ staat even later op zijn paal op wacht
01-05-2023 09:40 M aanvankelijk op zijn paal, doch even later tezamen met V in de lucht
04-05-2023 10:13 M landt op zijn paal
19-05-2023 09:30 M staat op zijn paal en gaat vervolgens jagen
31-05-2023 09:50 M+V wisselen van plek - hij naar het nest / zij op zijn paal
08-06-2023 09:35 M jagend; V opvliegend van paal
16-06-2023 09:05 M+V opvliegend en vervolgens jagend
22-06-2023 10:08 M landt op paal; V landt met 'iets' (nestmateriaal of prooi)
30-06-2023 15:05 M patrouilleert boven territorium
11-07-2023 09:15 V landt met prooi in de Oosthoek; vervolgens landt ze nog op diverse plekken op het Prinsenland en stoot en passant nog even een Buizerd op
14-07-2023 09:00 M opvliegend
09:12 V opvliegend vanuit O-hoek en stoot wederom daar een Buizerd op
09:47 V opvliegend vanuit boom
20-07-2023 11:35 M opvliegend en hoog opschroevend
14:45 M opvliegend van zijn paal en hoog opschroevend
25-07-2023 09:00 & 15:00 Geen activiteit
28-07-2023 09:40-10:00 Geen activiteit
04-08-2023 10:15 & 14:15 Geen activiteit/geluid, ook niet als bij de tweede keer de Buizerd er vlak boven cirkelt
Broedpoging waarschijnlijk mislukt; geen jongen gezien
 
  2. Kooipolder
04-04-2023 12:40 Geen activiteit
05-04-2023 12:20 M+V baltsvliegend boven locatie
13-04-2023 11:45 Geen activiteit
14-04-2023 10:00 M+V opvliegend
18-04-2023 09:45 M+V vliegend boven locatie
27-04-2023 10:15 M met prooi naar de grond; kennelijk voor eigen consumptie
V ook op jacht en gaat zitten; waarschijnlijk beet
04-05-2023 14:37 Na prooi-overdracht gaat V naar de grond om na een poosje sneaky naar haar nest terug te keren
19-05-2023 09:38 M ruziet met Kievit 
25-05-2023 10:00 M op wacht op paal
31-05-2023 09:50 M ruziet aanvankelijk met ganzenkoppel en landt vervolgens op een paal
06-06-2023 14:50 V vliegt op van paal en schroeft tot grote hoogte op
16-06-2023 09:11 V komt omhoog en vliegt M tegemoet
22-06-2023 10:15 V komt omhoog en maakt ruzie met Kievieten; M poetsend op paal
14:54 V jagend
30-06-2023 15:00 V patrouilleert boven territorium
06-07-2023 10:00 M+V vliegend boven locatie
11-07-2023 09:30 Geen activiteit
14-07-2023 09:00 V staat aanvankelijk in de polder, maar vliegt even later op
18-07-2023 09:15 M staat in de polder en vliegt even later op
20-07-2023 09:15 J komt omhoog, vliegt wat heen en weer boven de rietkraag en landt er ook af en toe wat onbeholpen in
14:30 M landt in de polder en blijft daar staan
25-07-2023  09:15 J komt even omhoog; vlak daarop komen er 2x J's omhoog die gaan ruziën met Kievieten
15:00 2x J vliegend en hoog opschroevend
28-07-2023 10:05 J vliegt telkens over de grote groepen Kievieten, meeuwen e.d., zodat die massaal de lucht ingaan; even later krijgt hij gezelschap van de tweede J die opvliegt vanuit de nestlocatie.
02-08-2023 14:14 J opvliegend
04-08-2023 10:25 3x J omhoog bij langsvaren langs de nestlocatie
13:54 2x J boven en soms in de polder
16-08-2023 10:30 1x J opvliegend
Succesvol nest. Drie vliegende jongen gezien.
 
 ◉ 3. Kogjespolder - Noord
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren.
13-04-2023 11:50 M boven locatie
14-04-2023 10:10 M+V opvliegend
01-05-2023 09:50 M vliegt op met ganzen achter zich aan
19-05-2023 14:37 Prooi-overdracht. V landt onmiddellijk weer
31-05-2023 09:58 M tot twee keer toe van laag naar onzichtbaar hoog opschroevend
06-06-2023 10:00 V aanvankelijk jagend, landend en opschroevend
10:15 M dropt prooi bij nest, waarna V onmiddellijk terugkeert en landt
16-06-2023 09:22 V komt omhoog en gaat jagen
22-06-2023 14:54 V landt - na prooioverdracht - met prooi op nest
27-06-2023 12:40 V landt op nest
06-07-2023 10:20 V boven locatie met 3 schreeuwende, vliegende J's
10:28 M komt Torenvalk verjagen en blijft vervolgens heel hoog waken
11-07-2023 09:34 V boven locatie
14-07-2023 10:00 3x J stoeiend boven locatie en landend in boompjes
18-07-2023 09:26 J boven locatie en landt in boompje bij 2e J
02-08-2023 11:48 2x J vliegend boven locatie
04-08-2023 10:30 M jagend boven de nestlocatie
16-08-2023 10:48 M opvliegend/1x J in de lucht
Succesvol nest. Drie vliegende jongen gezien.
 
  4. Kogjespolder - Midden
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren.
13-04-2023 11:50 Geen activiteit
14-04-2023 10:15 M met nestmateriaal naar de grond
01-05-2023 10:03 M heeft het aan de stok met Kievit
15:15 M met prooi landt tussen 4 en 3 in - waar hij thuishoort is onduidelijk; even later vliegt er een man (diezelfde?) met prooi uit die hoek op, vliegt over locatie 3 waar V voor joker omhoog komt, want M vliegt ermee richting locatie 1. (Ra-ra)
19-05-2023 14:30 M verspeelt tegenspartelende prooi
31-05-2023 10:10 Geen activiteit
06-06-2023 10:30 Geen activiteit
16-06-2023 09:30 Geen activiteit
20-07-2023 11:15 Er zat een J in het boompje naast de nestlocatie en erboven vloog een tweede J. Ik ben er echter bijna zeker van dat dit jongen zijn van het buurnest #3.
Broedpoging kennelijk in een vroeg stadium afgebroken. (Waarschijnlijk is dit paar verhuisd naar de nieuwe locatie 5b).
 
 ◉ 5a. Kogjespolder - Oost
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren.
13-04-2023 11:55 Geen activiteit
14-04-2023 10:25 V met nestmateriaal naar de grond
M jagend en daarna zo te horen parend
V nog twee landingen met nestmateriaal
M landt daar ook
21-04-2023 13:22 M landt aanvankelijk in een van de wilgen en gaat even daarna jagen boven de polder
01-05-2023 15:05 M vliegt op uit boompje en gaat jagen
19-05-2023 14:15 M boven territorium
25-05-2023 12:00 V jagend/landend
12:05 M boven locatie
31-05-2023 10:15 Va + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!)
14:27 Va komt even omhoog 
06-06-2023 10:30 1x M boven locatie
22-06-2023 10:40 Va rustend in boomje; Mruzie met kraai
13:49 M+V met prooi boven 5a (prooioverdracht?)
27-06-2023 13:30 Va landt met prooi op 5a
14:26 Va boven 5a
07-07-2023 13:30 Va komt aanvliegen, waarop 2 J's omhoog komen. Of er prooi wordt aangebracht kon ik niet op tijd vaststellen. Va landt uiteindelijk in Wilgje.
14-07-2023 10:15 2 J's vliegend boven 5a
18-07-2023 09:50 Prooi-overdracht waarvoor 2x J even de lucht in gaan
28-07-2023 10:28 M komt aanvliegen, cirkelt even boven 5a; geen reactie
Succesvol nest: twee vliegende jongen gezien.
   
  5b. Kogjespolder - Zuid
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren.
01-05-2023 10:29 Prooi-overdracht ten zuiden van het rietveld (nieuwe locatie?)
25-05-2023 12:00 V jagend/landend
31-05-2023 10:15 Vb + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!)
06-06-2023 10:30 1x M boven locatie, 5 minuten later komt ook Vb omhoog
08-06-2023 12:50 V5? vliegt tot aan grens met locatie 4 en wordt daar gestopt door V4
16-06-2023 09:36 V boven 5b
22-06-2023 10:50 Valarmerend boven landmeters in 5b
27-06-2023 12:20 V? boven 5b
14:24 M boven 5b
30-06-2023 14:40 Vb  landt in 5b
07-07-2023 13:26 J landt in 5b
14-07-2023  10:15 J vliegend boven 5b
14:25 J landend in 5b
28-07-2023 10:24 J diverse keren landend en opstijgend boven 5b
10:30 2de J houdt eerste gezelschap (een uit 5a of een tweede jong 5b?)
16-08-2023 11:00 1x J/2x M/1x V vliegend
Succesvol nest met minstens één vliegend jong.
 
  6. Lakerpolder
De 'Lakerpolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan zelf te monitoren. Behoud van dotterbloemgrasland heeft in dit gebied een groter belang dan instandhouding van broedgebied van de Bruine Kiekendief. Bovendien wordt het beheerd als 'weidevogelgebied' en wordt de vestiging van Bruine Kiekendieven - o.a. door maaibeleid - actief 'ontmoedigd'. (In de 'top-jaren' goed voor vijf nesten en vorig jaar waren er nog drie!)
04-04-2023 13:00 M+V vliegend boven polder
14:35 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder
13-04-2023 14:45 M boven de polder
14-04-2023 10:55 2xM en 2 tot 3xV boven de polder, maar ook overstekend naar Kogjespolder (wie is wie?)/geen bruikbare nestplek kunnen vinden - alles plat gemaaid en gewaaid
18-04-2023 12:15 - M+V (V-met gelige kap en schouders) opvliegend vanuit Oosthoek
- even later komt er een tweede M in beeld die naast de andere gaat staan, waarbij de eerste de dreighouding aanneemt (vleugels recht ophoog) - de eerste keer trouwens dat ik dat zag
- vervolgens komt er ook een tweede V (donker type)
27-04-2023 11:00 2x M hebben het in de O-hoek vlak boven de grond ruzie met de ganzen
11:08 3e? M landt met prooi in N-hoek
01-05-2023 10:48 M heeft ruzie met ganzen
11:20 V opvliegend van vermoedelijke nest in O-hoek
11:30 M+V kennelijk aflossing van de wacht in O-hoek
14:53 Prooi-overdracht in O-hoek
04-05-2023 12:10 M boven polder
19-05-2023 09:54 M? jaagt aanvankelijk boven Hemmeerpolder maar steekt dan over naar Lakerpolder
10:00 M1+V1 boven O-hoek
10:13 M2+3 met V2 boven N-hoek
31-05-2023 12:15 M komt omhoog uit N-hoek maar zwerft dan al jagend langs alle hoeken van het eiland (wellicht ook 2e M?)
06-06-2023   11:05 M+V boven O-hoek
11:25 Vlandt in W-hoek
  Mlandt er ook kortstondig, waarna V? even omhoog komt
08-06-2023 10:00 V komt omhoog uit O-hoek voor prooioverdracht. Daarna landt zij kortstondig om vervolgens ruzie te gaan maken met M
10:20 1e M vliegt naar Kogjespolder/2e M jagend boven centrum
22-06-2023 13:55 M jagend en vliegt later naar Zwanburgerpolder
27-06-2023  13:00 V vliegend en landend O-hoek
13:12 M idem
11-07-2023 12:30 M jagend boven polder
14-07-2023 14:23 M jagend boven polder
18-07-2023 09:50 M+V opvliegend uit O-hoek op nadering van maaimachine
Andere M vliegend in Z-hoek
12:30 2x J opvliegend uit (nog?) niet gemaaid deel tegenover aanlegsteigers; bij een ontsnapt later een jonge fazant aan zijn klauwen en een andere keer verjaagt een Ooievaar een jagende Juv. door op te vliegen en naar hem te happen
M verschijnt en geeft 1 van die J's kennelijk vliegles, terwijl de ander in een struik landt
20-07-2023 12:05 M aan het stoeien met 2x J
25-07-2023 14:00 2x J boven de polder
14:15 M+V met ontbrekende vleugelpennen komen aanvliegen; V landt en M gaat patrouilleren
04-08-2023 10:55 J boven de polder vliegend met voorkeur voor O-hoek
a. Tenminste één succesvol nest; 2 vliegende jongen gezien
b. & c. Of de twee andere paartjes een broedpoging hebben ondernomen, werd mij niet duidelijk. SBB vond het niet goed dat er onderzoek naar werd gedaan; zij hielden dat zelf wel in de gaten...
 
  7. Zwanburgerpolder (a+b)
De locatie wordt d.m.v. een drone gemonitord door de 'Werkgroep Roofvogels-Rijnland', die de jongen uit nest a. ook heeft geringd.
04-04-2023 13:15 Geen activiteit
12-04-2023 12:00 Er werd druk gevlogen en geland. Ik telde minstens één mannetje en twee tot drie vrouwtypes. De foto's geven geen uitsluitsel. Vraagt om nader onderzoek!
13-04-2023 14:25 V landt een paar keer en vliegt dan weer op/M vliegt met prooi
14-04-2023 12:30 Onduidelijke aantal (2xM+3xV???) vliegend, landend en prooi-overdragend/1xM komt even naast mij zitten
18-04-2023 13:25 Geen activiteit
21-04-2023 14:10 Aanvankelijk alleen donkere V boven polder; later volgt prooioverdracht tussen M en lichte (penloze) V
27-04-2023 13:25 M landt in uiterste ZW-punt
01-05-2023 13:30 M jaagt boven locatie en heeft beet en landt ermee
2x V ook even in de lucht
04-05-2023 12:47 - M landt aanvankelijk, maar als ik dichterbij kom, vliegt hij alarmerend op
- Va komt ook omhoog en schreeuwt ook tot ik mij terugtrek; dan gaat zij terug naar haar nest
19-05-2023 10:30 Prooi-overdracht met V?
11:24 Prooi-overdracht met V?, waarna M hoog opschroeft
12:00 Drone-team van WRN-R start met drone-vlucht boven locatie; geen reactie van broedvogels gezien, maar ik bleef ook op grote afstand
21-05-2023   Drone-team van WRN-R heeft vastgesteld dat er in elk geval één nest met vier jongen is
31-05-2023 13:10 Prooioverdracht met Va
08-06-2023 13:18 M brengt prooi aan
13:35 Als ik aan land ga en richting zijn hoek loop, komt M uit zijn uitkijkwilg omhoog en gaat net zo lang alarmeren tot ik rechtsomkeert maak. Zéér waakzaam dus!
? WRN-R heeft 4 jongen (2V/2M) geringd en 1 ei meegenomen
16-06-2023 13:40 Er komt 2x een V omhoog (niet kunnen zien of het dezelfde betrof)/1x landend op (2de) vermoedelijke nestplek
21-06-2023   WRN-R meldt: 3 juvenielen rondvliegend in omgeving nest
06-07-2023 11:32 V? vliegt alarmerend boven locatie
  11:47 Juv vliegt naar Va; andere V?staat in het weiland
  11:54 M komt prooi brengen waarop 2 andere Juv's omhoog komen om die in ontvangst te nemen
a. Succesvol nest. Vier jongen geringd.
b. Of op het tweede nest van een van de twee andere vrouwtjes jongen zijn grootgebracht, werd mij niet duidelijk.
 
  8. Rustgebied Koudenhoorn
De locatie wordt d.m.v. een drone gemonitord door de 'Werkgroep Roofvogels-Rijnland', die de jongen ook heeft geringd.
04-04-2023 13:30 M+V baltsvliegend boven locatie in de hoek van het vogelrustgebied
12-04-2023 13:00 Heel hoog in de lucht was een kiek nog aan het opschroeven. Niet meer teruggezien.
13-04-2023 14:05 V vliegt op uit locatie in de hoek van het vogelrustgebied
14-04-2023 13:45 M+V boven nieuwe locatie / broedende Haviken protesteren roepend tegen hun aanwezigheid
18-04-2023 13:00 Geen activiteit
19-04-2023 13:15 M+V boven nieuwe locatie
21-04-2023 13:50 Geen activiteit
19-05-2023 11:50 V vliegt op nadat drone-team van WRN-R aanlegt. Zij valt onmiddellijk het Haviks-nest aan, waarna ze met beide Haviken in een luidruchtig luchtgevecht verwikkeld raakt.
11:55 Zodra boot met WRN-R-kwartet verdwenen is, keert zij terug op haar nest.
02-06-2023 ? Drone-team van WRN-R kan nest niet vinden
05-06-2023 13:27 Het vrouwtje kwam een paar keer prooi afleveren. Er zijn dus jongen!
08-06-2023 ? Drone-team van WRN-R stelt t.p. vast: 3 jongen - kleinste pul vll 130 mm = 16-17 d.**
13-06-2023 ? WRN-R ringt 1xV en 2xM/leeftijd volgens tabel 27 tot 28 dgn???.
16-06-2023 13:28 V landt kort met prooi
06-07-2023 12:12 V boven locatie
12:39 Juv landt in hoge boom
12:49 M met prooi; 1 juv omhoog die - met prooi - landt in boom
13:06 V met prooi; juv vangt!
  Telkens maar 1 juv. tegelijk gezien, maar op basis van geluid en plek van verschijning zeer waarschijnlijk drie*.
18-07-2023 14:10 2x J vliegend en 1x J in boom
20-07-2023 13:35 V werpt grote prooi af; 2x J missen
*) Succesvol nest. Drie jongen geringd.
 
  9. Polder Waterloos
13-04-2023 12:00 Geen activiteit
14-04-2023 14:25 Geen activiteit 
18-04-2023 11:45 Geen activiteit 
04-05-2023 11:57 Onbekende M baltsvliegend boven rietkraag en landt er *
19-05-2023 12:41 Onbekende M jaagt boven polder en zwerft vervolgens de plas over
*) Bijna zeker geen serieuze broedpoging. Slechts één baltsvlucht waargenomen. Broedlocatie/rietkraag onaantrekkelijk smal geworden door dijkverzwaring
 
 ◉ 10. Oude Kooi
13-04-2023 13:30 M+V boven nieuwe plek in NW-puntje
14-04-2023 14:30 M+V boven locatie/nestplek nog onduidelijk
V krijgt ruzie met Havik en Buizerd (als dat maar goed gaat)
18-04-2023 11:35 M+V opschroevend boven locatie/nestplek nog onduidelijk
21-04-2023 13:05 Aanvankelijk alleen V boven locatie; later M+V baltsvliegend, vergezeld van een 3e (M?)
04-05-2023 11:48 M patrouillerend en landt vervolgens in een boom [foto]
19-05-2023 13:54 M patrouillerend
31-05-2023 10:35 Geen activiteit
06-06-2023 12:00 M vliegt op uit boom op nieuwe plek in NW-puntje
14:16 V komt omhoog uit nieuwe plek in NW-puntje
08-06-2023 10:40 M+V+Havik cirkelen boven locatie; V landt kortstondig
10:45 V komt een tak brengen naar de nieuwe plek in NW-puntje en vliegt vervolgens de boom in om te rusten en te spieden
22-06-2023 13:40 M landt op hoge paal
30-06-2023 13:15 Overvliegende V
25-07-2023 13:25 M vliegt op en verdwijnt in ZO-richting
28-07-2023 10:50 Er komt een J boven de locatie vliegen. Die blijft met hangende pootjes en luid schreeuwend even boven de vermoedelijke nieuwe nestlocatie hangen en vliegt dan verder naar de Kagerpolder, alwaar hij in het riet landt. (Een van #13 of zou #10 toch een jong hebben opgeleverd?)
Broedpoging waarschijnlijk mislukt. (Wél een keer een jong gezien, maar waarschijnlijk was dat een J van #13.)
 
  11. Lijkerpolder
13-04-2023 12:20 M landt op locatie
14-04-2023 15:00 Geen activiteit
18-04-2023 10:45 M+V nestmateriaal aanvoerend
21-04-2023 12:15 M+V voeren beide nestmateriaal aan
27-04-2023 14:33 M vliegt vlak over nest (dropping) en een hoop gepiep uit het riet
04-05-2023 10:50 M patrouillerend
19-05-2023 13:00 Geen activiteit
31-05-2023 11:00 M landend/jagend
06-06-2023 12:45 M landt; V vliegt op (wisseling van de wacht)
08-06-2023 11:20 M boven het gebied
16-06-2023 10:45 M jagend boven polder
30-06-2023 10:10 M jagend boven polder/verder het daarop volgende uur geen activiteit (verdacht stil!)
14-07-2023 11:20 Jagende M komt even buurten; waarschijnlijk van elders
18-07-2023 10:35 V komt omhoog met grote dode kale plant, dropt die in het weiland en verdwijnt buiten beeld
20-07-2023 10:20 Er passeert een zo te zien stokoud onbekend vrouwtje
25-07-2023 10:00 & 13:00 2x een halfuurtje gepost: geen activiteit
28-07-2023 12:05 Er komt een M over de locatie vliegen. Die landt even verderop naast de polderdijk en blijft daar een kwartier staan om dan met onbekende bestemming weer weg te vliegen. Er volgt geen reactie vanaf de grond, ook niet als er een Buizerd komt staan te bidden.
02-08-2023 12:30 Er komt een onbekende M jagen in de polder, doch die laat zich verjagen door een Reiger.
04-08-2023 12:30 Geen activiteit/geluid, ook niet als er een mestinjecteur vlak langs rijdt
Broedpoging waarschijnlijk mislukt; geen jongen gezien
 
 12. Hanepoel
13-04-2023 12:50 Geen activiteit
18-04-2023 10:20 Geen activiteit
17:51 Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' mailt: 
Overigens zijn er sinds 2 weken weer kiekendieven actief rond de Hanepoel.
Ik heb 3 vogels jagend en baltsend gezien.
Ik heb 1 man en 1 vrouw kunnen identificeren, maar van de 3e vogel ben ik er nog niet uit of het een vrouw of een jonge man van vorig jaar is.
Ik heb nog geen nestbouw waar kunnen nemen.
21-04-2023 11:25 M jagend boven locatie
27-04-2023 15:00 M opvliegend, vangt wat en landt ermee; even later zie ik (een?) M oversteken richting 14
25-05-2023 11:20 2x M richting loc. 14
04-06-2023 14:36 Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' mailt:
Ik heb het een paar weekeinden aangekeken, maar ik heb toch sterk de indruk dat er aan de Hanepoel een broedpoging wordt gedaan.
Ik zit natuurlijk niet de hele dag te kijken, maar ik heb toch een vrouwtje een paar keer op dezelfde plek in het riet in zien vallen. Ook de man verdwijnt soms op die plek in het riet.
Ik ga verder niet uitgebreid naar het nest op zoek, maar ik verwacht binnenkort wat meer duidelijkheid te krijgen als er eventueel jongen zijn.
06-06-2023 13:15 M jaagt boven het gebied, heeft beet en verdwijnt ermee in de bossage.
13:30 (andere?) M komt met prooi overvliegen richting locatie 14
07-06-2023 13:00/13:20 M14 gebruikt locatie waarschijnlijk als plukplaats
11-06-2023 13:04 M? jagend boven natuurgebied
16-06-2023 11:35 1x V in boom; 1x V aanvliegend en landend met 'iets' in de snavel (prooi of nestmateriaal)
22-06-2023 12:13 M invallend 
12:36 M? jagend
12:38 V jagend en vervolgens zeer hoog opschroevend
13:12 M mét prooi
24-06-2023 18:17 Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' heeft nestfoto met 2 of 3 jongen
25-06-2023 13:16 Nadat ze vrij lang en hoog heeft gecirkeld, landt V met prooi op nest
13:30 M komt omhoog en verdwijnt buiten beeld
13:54 V landt wederom op nest om even later in een Wilg te gaan zitten (waken?)
30-06-2023 11:55 M met jong haasje richting Moppenmolen
08-07-2023 22:16 Mail ontvangen van Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' met foto van 4 jongen!
23-07-2023 ? Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' meldt dat hij in de buurt van het nest twee jongen heeft gezien. Één klom het riet in en een ander zat nog op het nest. Hij heeft niet verder gezocht naar de twee andere.
26-07-2023 14:26 M komt met een jonge haas aanvliegen
02-08-2023 13:00 M is in de aangrenzende polder aan het jagen op Hazen en wordt daarbij gehinderd door meeuwen.
13:15 J landt in de bomen nabij nestlocatie
Succesvolle broedpoging: 4 jongen!
 
  13. Kevereiland
13-04-2023 13:10 V boven polder
14-04-2023 15:20 Geen activiteit
18-04-2023 11:10 Geen activiteit
21-04-2023 12:50 Geen activiteit
04-05-2023 10:33 M vliegt over locatie richting Kagerpolder
19-05-2023 13:30 M staat op wacht op paal, vliegt vervolgens op om nestmateriaal te gaan halen op te koop staand rieteiland waarmee hij vervolgens landt in buitendijkse rietkraag
25-05-2023 10:15 M+V (van loc. 14??) boven polder
31-05-2023  11:20 V vliegt op uit een boom op het tegenoverliggende Kevereiland*
11:25 M jagend boven de polder
06-06-2023 13:52 Zeer bleke M vliegt boven polder
14:00 Er landt een V in buitendijkse rietkraag en vervolgt even later haar jacht
08-06-2023 10:50 Er cirkelt een vrouwtje boven het Kevereiland dat vervolgens landt in de Kagerpolder en vervolgens met mij mee vliegt naar locatie 13 om daar op een staak in het te koop staande eiland te gaan staan. Nadat ik haar heb gekiekt, vliegt ze op om plotseling verdwenen te zijn...
16-06-2023 12:10 Waarschijnlijk V14 boven de polder
12:35 V? landt met nestmateriaal op Kevereiland, scharrelt er wat rond (af en toe even opvliegend)/even later opschroevend tot grote hoogte
22-06-2023 11:11 V landt met prooi op Kevereiland (volgens de beheerster hebben ze daar inderdaad al een paar jaar een nest; dit jaar veel vliegbewegingen en landingen door zowel V als M)
23-06-2023   Veel vliegbewegingen boven Kevereiland, maar ook boven Aderpolder. Geen touw aan vast te knopen nog..... Misschien toch twee nesten!!
27-06-2023 10:35 M landt eerst met prooi in de Aderpolder, alvorens ermee naar de nestlocatie te vliegen. (Overdracht niet kunnen zien.)
10:45 V landt met nestbekledingsmateriaal op nest
10:47 idem
10:51 idem
11:10 V vliegt op uit een boom, maakt een rondje boven mijn boot en gaat weer nestmateriaal verzamelen en naar haar nest brengen
11:20 idem
11:52 V landt met prooi op het nest
11:57 V vertrekt en gaat opschroeven (12:00 vertrek ik ook)
30-06-2023 09:12 M eerst jagend boven de Aderpolder, steekt dan over naar de Kagerpolder, vangt daar wat en komt terug naar de Aderpolder waar hij invalt. Vlak daarop komt het vrouwtje het ophalen, bereidt het voor en vliegt er vervolgens mee terug naar het nest op Kevereiland.
09:30 V vliegt op van het nest met prooirestant die ze zelf gaat opeten op een verder weg gelegen hoekje. Daarna verdwijnt ze.
09:42 V komt weer terug met sliert nestmateriaal en landt op nest.
09:50 V vliegt op van het nest, wederom met een prooirestant en verdwijnt ermee naar de Aderpolder.
09:53 V komt weer terug met nestmateriaal maar durft niet te landen omdat er SUPPERS langs haar oever varen.
11-07-2023 09:55 M komt met prooi en vanuit de Kagerpolder vliegen 2 J's hem tegemoet en een daarvan vangt de prooi. V vertoont zich daar ook nog even.
11:50 Twee J's komen vanaf de nestlocatie omhoog; een landt er in een boom, de ander vliegt naar de Kagerpolder.
18-07-2023 10:10 J boven Kagerpolder
11:45 2x J vliegend boven nestlocatie; 1 ervan landt op een oever in de haven, de andere gaat vliegen boven de Kagerpolder en komt later de ander halen
20-07-2023 10:00 2x J vliegend boven de Kagerpolder
25-07-2023 10:40 J vliegt op uit boom en voegt zich bij 3 J's die het aan de stok hebben met 2x Buizerd; gedurende de volgende uren veel gevlieg, landingen in de bomen, incl. het bijbehorende geschreeuw, maar af en toe ook rustig in de Kagerpolder staand
16-08-2023 14:20 2x J boven locatie
Succesvol nest. Vier vliegende jongen gezien.
 
  14. Tarwe-akker in de Haarlemmermeerpolder t.h.v. Dokter Heijelaan 125 - Abbenes
21-04-2023 11:00 - V komt twee keer nestmateriaal droppen.
- Boven tarweakker volgt later een prooioverdracht gevolgd door verschillende vliegbewegingen o.a. baltsen en staan in de akker
16:50 V landt in een van de spuitsporen in het veld en blijft daar langdurig staan
27-04-2023 15:05 M steekt met kop boven de tarwe uit
19-05-2023 13:37 M cirkelt hoog boven locatie
06-06-2023 13:30 M komt vanuit locatie 12 prooi afleveren. Of hij dat op het nest brengt of in de lucht overgeeft ontgaat mij helaas. Hij gaat vervolgens op een paal staan te rusten
07-06-2023 11:00 V verjaagt eerst, tezamen met het mannetje, een passerend koppel en verjaagt vervolgens kraaien. Even later zie ik haar tot drie keer toe terugkomen met grashalmen in de klauwen c.q. snavel. Ze strooit die uit boven het territorium.
11:53 V landt met prooi op het nest en blijft daar langdurig.
13:00 M jaagt en komt vanuit plukplaats #12 met konijn/haas (of hij dat op het nest brengt of in de lucht overgeeft ontgaat mij wederom) en gaat vervolgens - ook net als gisteren - op een paal staan te rusten
11-06-2023 12:25 V komt vanuit het veld omhoog en patrouilleert eerst (ook over mijn auto) en schroeft dan onzichtbaar hoog op.
12:40  Patrouillerend boven nestlocatie krijgt V het aan de stok met Torenvalk en later met Kievit
12:51 V vangt prooi in het tarweveld en landt daarmee op het nest!***
13:18 V komt omhoog en gaat vervolgens richting #12. Komt vrij snel daarna terug met prooi die ze naar het nest brengt.
25-06-2023 12:07 V cirkelend boven akker om vervolgens uit beeld te geraken
12:53 V landt met voorbewerkte (bloederige) Haas op het nest
12:58 Ze blijft daar 5 minuten om vervolgens weer te gaan jagen boven de Aderpolder.
05-07-2023 16:08
Ik kreeg van een aanwonende vogelaar twee foto’s (1) (2) gewhatsappt van de Bruine Kiekendief-jongen in de - door de storm Poly platgewaaide en door de bijbehorende regen platgeslagen - tarweakker. Daarop zijn vier vliegvlugge jongen te zien en één donsjong ***.
07-07-2023 10:30
Een van de oudere jongere stond aan de rand van een van de spuitsporen.
11:00
Twee andere stonden een spoor noordelijker en vlogen af en toe ook even op.
11:26
V komt met prooi, schrikt telkens van het knalapparaat dat in het gelegerde perceel is geplaatst om ganzen en duiven te verjagen en is daardoor besluiteloos wat ermee te doen. Ze dropt hem uiteindelijk in een van de spuitsporen; wellicht zit daar het donsjong, maar ik zag het - van zo'n afstand - uiteraard niet.
11:48
M vertoont zich ook even. Of hij een prooi aanbracht, heb ik niet gezien, omdat ik hem te laat in de gaten kreeg.
14-07-2023 12:20 M met prooi via Hanepoel naar #14
26-07-2023 11:17 Aanwonende vogelaar meldt op mijn vraag per WhatsApp:
 • "Heb jij nog gezien of dat donsjong nog vliegvlug is geworden?"
 • "Nee. Niet meer gezien. Er is geoogst. De vogels zijn elders en af en toe zie ik een jong boven het stro vliegen. Maar dat donsjong is niet in beeld. In het nest was niks te zien."
***) Vijf jongen gezien (op de foto).
 Eerste halm-vertrooiing.

*) Ik kreeg twee mogelijke verklaringen:

  1. Henk Castelijns wist te melden: 'Vrouwtjes Bruine Kiekendieven brengen nestmateriaal tot ze zelf mee gaan jagen. Zodra de jongen ca. 3 (4?) weken oud zijn, gaat ze uit jagen en stopt ze met aanvoer van materiaal. Boven het nest laten vallen, is sneller gebeurd dan erop landen, is mijn idee daarbij...'
   En in de bijlage van zijn mail valt voorts nog te lezen dat het 'nestonderhoud' betreft, deels om 'inklinking' te verhelpen, maar vaak ook als 'verschoning'.
  2. Madeleine van Grauwe Kiekendief.nl had deze verklaring: 'Dit gedrag zien we bij kiekendieven als ze nerveus zijn. Het kan dat er mensen in de buurt waren en naar haar zin te dichtbij. Maar het kan ook dat de eieren aan het uitkomen zijn. Rond die tijd vertonen ze wat zenuwachtig gedrag.'
We zullen het dus nooit zeker weten....
 • Klik hier voor alle in 2023 door derden ingevoerde waarnemingen.
 • Klik hier voor het dagboek 2022

Boomvalk

Boomvalk

Het gisteren uitgevlogen Boomvalkjong had het vanmiddag duidelijk hogerop gezocht. Te hoog voor de foto en ook nog eens tegen het licht in.... 't Was jammer.

En aan het eind van onze wacht schoot moeder nog even luid schreeuwend diezelfde boom in om vervolgens wat onrustig van tak naar tak te verkassen. Geen idee waarom...

Was het Boomvalk-jong eergisteren nog beginnend takkeling en deed hij gisteren al twee stappen buiten het nest, vanochtend bleek hij de wereld te zijn gaan verkennen. 

Aanvankelijk kon ik hem niet vinden in de boom waarin hij zou moeten zitten. Ik hoorde hem heel even, maar te kort om hem te kunnen peilen. En even over twaalf zei ik desgevraagd tegen een hondenuitlaatster dat ik mijzelf tot maximaal 12:15 uur gaf. Ik maakte nog één rondje en bekeek waar ik heen zou vliegen als ik dat eigenlijk nog niet kon. In een rechte lijn, zonder obstakels naar de dichtsbijzijnde boom! En waarrempel, daar zat hij en toen hij mij zag, begon hij te bedelroepen en een showtje weg te geven. Hij wist dat er haast bij was, want het was bijna 12:15 uur. Nou, mooi binnen de tijd dus! Bedankt!

En als je je afvraagt hoe het ook al weer zit met het broeden van Boomvalken, sla dan mijn Vogelalbum 9 - De Boomvalk (doorbladerbaar) er nog maar even op na.

Boomvalk

Wij kwamen ongeveer gelijk aan, ma Boomvalk en ik. Even dacht ik een vliegend jong gekiekt te hebben, maar achter de computer kwam dit beeld tevoorschijn. En ook na consultering van Marius luidt de uitspraak: ma!

Boomvalk ♀︎

Zij ging in een boom wat poetsen en de wacht houden,

Boomvalk (juv)

terwijl het nestjong de wereld aan het verkennen was. Hij zette zowaar twee poten buiten het nest, maar moest - door de behoorlijk stevige wind - zijn uitstapje staken. Het begin is er!