Experience

 

Schuttevaer publiceerde eind december een positief verhaal over de EXPERIENCE (v/h MULTRATUG 28), onder de titel "Muisstil tot het erop aankomt". Ondanks het feit dat het geloof in haar volledig weg was, lijkt het er dan nu toch écht op dat de kinderziekten zijn overwonnen. Het fijne hoor je er uiteraard niet over, maar als je dit verhaal mag geloven heeft KOTUG-SMIT - die haar van Damen in bruikleen heeft - het lek nu écht boven. Daarom gunde ik haar - als eerste sleepboot van het nieuwe jaar - de titel Sleepboot van de Week. Klik hier maar voor haar Sleepbootdossier.

(En lees over de achtergrond van de serie hybrides ook dit Schuttevaer-artikel er nog eens op na of probeer Lekko 352 te bemachtigen. Daarin staat een uitgebreide verhandeling over het idee achter hybride varen in het artikel 'Bernardus'.)